Phụ Tùng-Linh Kiện

Mình bán tất cả phụ tùng và linh kiện để dọn xe Honda Cub, 67, CD 50 125, Dax, NSR, Bonus, Minsk. Từ hàng Việt, indo, Thái, Mã-lay đến ĐL, Nhật, etc, như Racing Boy, Takegawa, Daytona...

AE nào cần gì cho mình hay sẽ giúp lấy về cho anh em. 
Comments